ಕನ್ನಡ

ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು

1
Nov
ತಿದ್ದುಪಡಿ : 2023-24 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಪ್ರವೇಶ ಅಧಿಸೂಚನೆ... Read More
4
Sep
ಅಧಿಸೂಚನೆ: ಗದಗ,ಬಾಗಲಕೋಟ ಮತ್ತು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾಗಿರುವ ಅಮೃತ್ ರೈತ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು... Read More
22
Jul
ಅಧಿಸೂಚನೆ : 2023-24 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಅಧಿಸೂಚನೆ... Read More
17
Jul
ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ : ಡಿಪ್ಲೋಮ ಇನ್ ಕೋ - ಆಪರೇಶನ್ & ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಥಮ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್... Read More
6
Jul
ಡಿಪ್ಲೋಮ ಇನ್ ಕೋ - ಆಪರೇಶನ್ & ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಥಮ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯಮಗಳು... Read More
ARCHIVE


Follow us on