ಕನ್ನಡ

ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು

17
Apr
2024-25 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಪ್ರವೇಶದ ಮಾರ್ಗಸೂಚನೆಗಳು ... Read More
16
Apr
2023-24 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಇನ್ ಕೋ-ಆಪರೇಷನ್ ಆಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೆಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ... Read More
13
Apr
2024-25 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಅಧಿಸೂಚನೆ... Read More
13
Apr
2024-25 ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಮೊದಲ ವರ್ಷದ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಶುಲ್ಕದ ವಿವರಗಳು... Read More
13
Apr
2024-25 ರ ಸ್ನಾತಕ  ಪದವಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗಳ - ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರಂ... Read More
ARCHIVE


Follow us on