English
ಪತ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ

 • ಕ.ರಾ. ಗ್ರಾ. ಮತ್ತು ಪಂ. ರಾಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ “3 ನೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ” ಕುರಿತು ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ
 • ಕ.ರಾ. ಗ್ರಾ. ಮತ್ತು ಪಂ. ರಾಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು 01ನೇ ಮಾರ್ಚ್ 2023 ರಿಂದ 3ನೇ ಮಾರ್ಚ್ 2023 ರವರೆಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ “ಸ್ವರಾಜ್ – ಆಡಳಿತದ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾದರಿಗಳು” ಕುರಿತು ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ
 • ಕ. ರಾ. ಗ್ರಾ . ಪಂ. ರಾ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ “ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ”ಕುರಿತು ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿ ದೆ
 • “ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಉತ್ಸವ 2023” ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಕುರಿತು ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ
 • ಕ.ರಾ.ಗ್ರಾ. ಮತ್ತು ಪo.ರಾಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ “ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ” ಕುರಿತು ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ
 • ಕ.ರಾ.ಗ್ರಾ. ಮತ್ತು ಪo.ರಾಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ "ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ (ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರ 126 ನೇ ಜನ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ)" ಕುರಿತು ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ
 • ಕ. ರಾ. ಗ್ರಾ . ಪಂ. ರಾ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ “21-02-2023 ರಿಂದ 29-02-2023 ರವರೆಗೆ ನಡೆದ ಸ್ವಗ್ರಾಮ ಪ್ರೇರಣಾ ಶಿಬಿರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ”ಕುರಿತು ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ.
 • ಕ.ರಾ.ಗ್ರಾ. ಮತ್ತು ಪo.ರಾಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ "ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ (ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರ 125 ನೇ ಜನ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ)" ಕುರಿತು ದಿನಾಂಕ:02.02.2022 ರಂದು ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ಕ.ರಾ.ಗ್ರಾ. ಮತ್ತು ಪo.ರಾಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಆಚರಣೆಯ ಕುರಿತು ದಿನಾಂಕ: 27.01.2022 ರಂದು ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ಕ.ರಾ.ಗ್ರಾ. ಮತ್ತು ಪo.ರಾಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಪೂಜೆ ಕುರಿತು ದಿನಾಂಕ: 21.01.2022 ರಂದು ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ದಿನಾಂಕ: 24.12.2021 ರಂದು ಕ.ರಾ.ಗ್ರಾ.ಪo.ರಾ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ “ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೈತರ ದಿನ”ದ ಆಚರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ/ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ದಿನಾಂಕ: 21.10.2021 ರಂದು ಕ.ರಾ.ಗ್ರಾ.ಪo.ರಾ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ "ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ" ಜಯಂತಿಯ ಆಚರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ಕೆ.ಎಸ್‌.ಆರ್‌.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಗದಗದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ, ಬಾಲಕರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಭವನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕುರಿತು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ವಿವಿಧ ದೈನಂದಿನ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. 10.10.2021
 • ಕೆ.ಎಸ್‌.ಆರ್‌.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಗದಗದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ, ಬಾಲಕರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಭವನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕುರಿತು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ವಿವಿಧ ದೈನಂದಿನ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
     09.10.2021
 • ಕ.ರಾ.ಗ್ರಾ.ಮತ್ತು ಪಂ. ರಾಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವತಿಯಿಂದ" ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕುರಿತು ಅರಿವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ" ದ ಸುದ್ದಿವಿವಿಧ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ ದಿನಾಂಕ:08/10/2021
 • ದಿನಾಂಕ 16.09.2021 ರಂದು ಜೆ.ಎನ್ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ “ಕಲಾ ಗ್ಯಾಲರಿ” ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲಪತಿಗಳಾದ ಪ್ರೊ. ವಿಷ್ಣುಕಾಂತ ಎಸ್. ಚಟಪಲ್ಲಿಯವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ಕೆ.ಎಸ್‌.ಆರ್‌.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ "ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ" ಕುರಿತಾದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ಕೆ.ಎಸ್‌.ಆರ್‌.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ "ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ" ಕುರಿತಾದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ಕೆ.ಎಸ್‌.ಆರ್‌.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ -2020 ರ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಕುರಿತು ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 30.08.2021 ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 27-08-2021 ರಂದು ಪ್ರಕಟವಾದ ಕ.ರಾ.ಗ್ರಾ.ಮತ್ತು ಪಂ. ರಾಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ಕುರಿತು
 • ಕನ್ನಡಪ್ರಭ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 27-08-2021 ರಂದು ಪ್ರಕಟಿತವಾದ ಕ.ರಾ.ಗ್ರಾ.ಮತ್ತು ಪಂ. ರಾಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಡಾ. ಶಾಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ 2020 ರ ಲೇಖನ
 • ದಿನಾಂಕ: 18.08.2021 ರಂದು ಕ.ರಾ.ಗ್ರಾ.ಪo.ರಾ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಯೋ ಡೀಸೆಲ್‌ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ದಿನಾಂಕ: 11.08.2021 ರಂದು ಕ.ರಾ.ಗ್ರಾ.ಪo.ರಾ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ಆಚರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ದಿನಾಂಕ: 10.08.2021 ರಂದು ಕ.ರಾ.ಗ್ರಾ.ಪo.ರಾ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ “ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ” ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ದಿನಾಂಕ: 26.07.2021 ರಂದು ಕ.ರಾ.ಗ್ರಾ.ಪo.ರಾ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸುಗಳ ಪ್ರಾರಂಭದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ದೈನಂದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ದಿನಾಂಕ: 26.07.2021 ರಂದು ಕ.ರಾ.ಗ್ರಾ.ಪo.ರಾ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸುಗಳ ಪ್ರಾರಂಭದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ದೈನಂದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ದಿನಾಂಕ: 15.07.2021 ರಂದು ಕ.ರಾ.ಗ್ರಾ.ಪo.ರಾ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ -2020 ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ದೈನಂದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ದಿನಾಂಕ: 08.07.2021 ರಂದು ಕ.ರಾ.ಗ್ರಾ.ಪo.ರಾ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ -2020ರ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ದೈನಂದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ದಿನಾಂಕ: 06.07.2021 ರಂದು ಕ.ರಾ.ಗ್ರಾ.ಪo.ರಾ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಬರಮತಿ ಆಶ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ದಿನಾಂಕ: 06.07.2021 ರಂದು ಕ.ರಾ.ಗ್ರಾ.ಪo.ರಾ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಬರಮತಿ ಆಶ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ದೈನಂದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ದಿನಾಂಕ: 05.07.2021 ರಂದು ಕ.ರಾ.ಗ್ರಾ.ಪo.ರಾ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ “ಯೋಗ ಕ್ಷೇಮ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರ” ದ ಮೊದಲ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ದೈನಂದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ದಿನಾಂಕ: 04.07.2021 ರಂದು ಕ.ರಾ.ಗ್ರಾ.ಪo.ರಾ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ “ಯೋಗ ಕ್ಷೇಮ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರ” ದ ಮೊದಲ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ದೈನಂದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ದಿನಾಂಕ: 02.07.2021 ರಂದು ಕ.ರಾ.ಗ್ರಾ.ಪo.ರಾ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ "ಕೋವಿಡ್=19 ಲಸಿಕೆ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ”ದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ದೈನಂದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ದಿನಾಂಕ: 01.07.2021 ರಂದು ಕ.ರಾ.ಗ್ರಾ.ಪo.ರಾ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ "ಕೋವಿಡ್=19 ಲಸಿಕೆ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ”ದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕನ್ನಡ ದೈನಂದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ದಿನಾಂಕ: 26.06.2021 ರಂದು ಕ.ರಾ.ಗ್ರಾ.ಪo.ರಾ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಗೋವು ಆಧಾರಿತ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ" ಕುರಿತು ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ದೈನಂದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ದಿನಾಂಕ: 25.06.2021 ರಂದು ಕ.ರಾ.ಗ್ರಾ.ಪo.ರಾ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ "7ನೇ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ" ಹಾಗೂ "ದೇಸಿ ಗೋಶಾಲೆ" ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸಮಾರಂಭ ಕುರಿತು ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ದೈನಂದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ದಿನಾಂಕ: 24.06.2021 ರಂದು ಕ.ರಾ.ಗ್ರಾ.ಪo.ರಾ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ "ದೇಸಿ ಗೋಶಾಲೆ" ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸಮಾರಂಭ ಕುರಿತು ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ದೈನಂದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ದಿನಾಂಕ: 22.06.2021 ರಂದು ಕ.ರಾ.ಗ್ರಾ.ಪo.ರಾ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ "7ನೇ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ" ಕುರಿತು ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ದೈನಂದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ದಿನಾಂಕ: 22.06.2021 ರಂದು ಕ.ರಾ.ಗ್ರಾ.ಪo.ರಾ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ "COVID-19 ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ" ಕುರಿತು ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ದೈನಂದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ದಿನಾಂಕ: 10.06.2021 ರಂದು ಕ.ರಾ.ಗ್ರಾ.ಪo.ರಾ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಡಾ.ಗುರರಾಜ್ ಕರ್ಜಗಿ ಅವರಿಂದ "ಪ್ರೇರಣೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ" ಕುರಿತಾದ ವೆಬ್ನಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ದೈನಂದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ದಿನಾಂಕ: 08.06.2021 ರಂದು ಕ.ರಾ.ಗ್ರಾ.ಪo.ರಾ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ "ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ" ಕುರಿತು ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ದೈನಂದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. 
 • ದಿನಾಂಕ: 07.06.2021 ರಂದು ಕ.ರಾ.ಗ್ರಾ.ಪo.ರಾ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ "ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ" ಕುರಿತು ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ದೈನಂದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.     
 • "ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ" ಕುರಿತು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುದ್ದಿ ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ ದಿನಾಂಕ:05.06.2021
 • ದಿನಾಂಕ: 21.05.2021 ರಂದು ಕ.ರಾ.ಗ್ರಾ.ಪo.ರಾ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ "ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ಯೋಗ" ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ದೈನಂದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ಕ.ರಾ.ಗ್ರಾ.ಪo.ರಾ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ನೆರವು ಕೋವಿಡ್ ಸಹಾವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರೊ. ಎಸ್. ವಿ. ಸಂಕನೂರು, ಎಂ.ಎಲ್.ಸಿ. ಇವರ ಭೇಟಿ
 • ದಿನಾಂಕ: 16.04.2021 ರಂದು ಕ.ರಾ.ಗ್ರಾ.ಪo.ರಾ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆಯ ಕುರಿತು ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ದೈನಂದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ದಿನಾಂಕ: 15.04.2021 ರಂದು ಕ.ರಾ.ಗ್ರಾ.ಪo.ರಾ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ "ನೆರವು ಕೋವಿಡ್ ವಾರ್ ರೂಮ್” ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ದೈನಂದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಮೇವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುದ್ದಿ (ದಿನ 2) ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 02/05/2021 ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ
 • ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಮೇವಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 02/05/2021 ರಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ
 • ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ “ನೆರವು”ಕೋವಿಡ್ -19 ಸಹಾಯವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 30/04/2021 ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ
 • ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಥಮ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 24.04.2021 ರಂದು ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ
 • ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ “ಮನೋ ಚೇತನಾ” ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 23.04.2021 ರಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ
 • “ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ” ಕುರಿತು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ್ ನಾಡಿಗರ್ ಅವರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 19/04/2021 ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಥಮ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ
 • ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಥಮ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ದಿನಾಂಕ 11.04.2021 ರಂದು ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ
 • ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಥಮ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 06.04.2021 ರಂದು ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ.
 • ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಬರಮತಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್ ರಾಮ್ ಅವರ 114 ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 06.04.2021 ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ
 • ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ “ಏಪ್ರಿಲ್ ಕೂಲ್”ನ ಪ್ರಥಮ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 04.04.2021 ರಂದು ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ
 • ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಥಮ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದ ಡ್ರೆಸ್ಕೋಡ್ (ಖಾಧಿ) ಕುರಿತು ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ
 • ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ “ಏಪ್ರಿಲ್ ಕೂಲ್ ಡೇ” ಆಚರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ
 • ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಥಮ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ
 • ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟ ವಿಕಾಸದ ಮ್ಯಾಗ್ಜಿನ್ನಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 25/03/2021 ರಂದು ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ.
 • ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಥಮ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಕಟಿತ ದಿನಾಂಕ: 25/03/2021
 • ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್. ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎನ್.ಜಿ.ಒ. ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ (ವಿಭಾ-ವಾಣಿ) ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು.
 • ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹೊಸ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಅರಣ್ಯ ದಿನ, ಜಲ ದಿನ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ, ನೆರಳು ಮನೆ ಮತ್ತು ಹಸಿರುಮನೆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ
 • ಪ್ರಥಮ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 23/03/2021 ರಂದು ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು.
 • ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ.
 • ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿಗಳು ಕೊರೋನ ಲಸಿಕೆಯ ಮೊದಲ ಡೋಸನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 13/03/2021 ರಂದು ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು.
 • ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನೂತನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಬರಮತಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ "ಶಿವ ಸತ್ಸಂಗ" ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 11/03/2021 ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ
 • ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಉದಯವಾಣಿ ಕನ್ನಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ : 07.03.2021 ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎನ್.ಇ.ಪಿ. -2020 ನ ಸಂವಾದ ಅಧಿವೇಶನ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ
 • ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿನ ಮಾಡ್ರನ್ ನರ್ಸರಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕನ್ನಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 26/02/2021 ರಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ
 • ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ "ಗಾಂಧಿ ಚಿಂತನ ಮಂಥನ" ಮತ್ತು "ದೇಶಿ ಮಳಿಗೆ” ಉದ್ಘಾಟನಾಸಮಾರಂಭದ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 12.02.2021 ರಂದು ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು.
 • ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ "ಗಾಂಧಿ ಚಿಂತನ ಮಂಥನ" ಮತ್ತು "ಸತ್ತಂಗ” ಉದ್ಘಾಟನಾಸಮಾರಂಭದ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 11.02.2021 ರಂದು ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು.
 • " ರೈತರ ಆದಾಯ ದ್ವಿಗುಣ" ಸಂವಾದ ಅಧಿವೇಶನದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ
 • ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಲೈವ್ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ಕನ್ನಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 02/02/2021 ರಂದು ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು.
 • ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಕಟಣೆ
 • ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಗಣರಾಜೋತ್ಸವದ ಆಚರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು.
 • ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ವಾರ್ಷಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು
 • ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕನ್ನಡ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 11-01-2020 ರಂದು ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು.
 • ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಸುದ್ದಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು
 • ಪತ್ರಿಕಾ ಜಾಹಿರಾತು “ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಲಹೆಗಾರ ಸ್ಥಾನದ ಭರ್ತಿ”
 • ಗಾಂಧಿ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಡಾ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಬಸಪ್ಪ ಭೋವಿಯವರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹೊಸ ಆವರಣದ ಸಬರಮತಿ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. "ಸ್ಟೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್" ಕನ್ನಡ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತು.
 • ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕಾಸ ಮಾಸಿಕ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ – 2020 ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಬರಮತಿ ಆಶ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ಧಿ ಪ್ರಕಟಣೆ
 • ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹೊಸ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಓರಿಯಂಟೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ
 • ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹೊಸ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಾರವಜನಿಕರ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ
 • ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಸಿವಲ್), ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್) ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು/ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭರ್ತಿ
 • ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹೊಸ ಆವರಣದಲ್ಲಿ "ಸಬರಮತಿ ಆಶ್ರಮ" ದ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 10.11.2020 ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • "ಮ್ಯಾನೆಜ್ ಆಫ್ ಪಾಂಡೆಮಿಕ್ಸ್", "ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಕಿ ಜಯಂತಿ” ಮತ್ತು “ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತಾ ದಿವಸ್” ನ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 02.11.2020 ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ವಿಶ್ವ ಆಹಾರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಕನ್ನಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 20.10.2020 ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಾವಯವ ಬೇಸಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 04-10-2020 ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಮತ್ತು ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿಜಿ ಅವರ ಜಯಂತಿಯ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು “ನವೋದಯ” ಕನ್ನಡ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 04-10-2020 ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • 2020-21 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ಣಕಾಲಿಕ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಹಾಯಕ ಸ್ಥಾನಗಳ ಭರ್ತಿ
 • “ಯೋಗಕ್ಷೆಮ ಯೋಗಕೇಂದ್ರ” 2 ನೇ ಬ್ಯಾಚ್ನ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 14-09-2020 ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತು.
 • ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆಯ “ಚಿಂತನ ಮಂಥನವನ್ನು” ದಿನಾಂಕ: 12-09-2020 ರಂದು “ಉದಯವಾಣಿ” ಕನ್ನಡ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತು
 • "ಫಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ರೀಡಂ ಜಾತ”ವನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 13-09-2020 ರಂದು ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತು
 • ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆಯ “ಚಿಂತನ ಮಂಥನವನ್ನು” ದಿನಾಂಕ: 12-09-2020 ರಂದು “ಉದಯವಾಣಿ” ಕನ್ನಡ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತು.
 • ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 2020 ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ “ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕಾಸ” ಮಾಸಿಕ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತು.
 • "ಪ್ರವೇಶ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2020-21" ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು “ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯ” ಹಾಗೂ “ನವೋದಯ” ಕನ್ನಡ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 07-08-2020 ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತು
 • ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಗದಗದ ಜಾಹೀರಾತು ಆಗಸ್ಟ್ 2020 ರಂದು “ಔಟ್ಲುಕ್” ಮ್ಯಾಗಜೀನ್ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ
 • ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ "ಪ್ರವೇಶ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2020-21" ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು “ಡೆಕಾನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್” ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 06-08-2020
 • "ಪ್ರವೇಶ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2020-21" ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು “ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ” ಕನ್ನಡ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 05-08-2020 ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತು
 • ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಚಿವರು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಹ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳಾದ, ಶ್ರೀ ಕೆ. ಎಸ್. ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಅವರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಪ್ರಕಟಿತ ದಿನಾಂಕ: 31/07/2020
 • ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲಪತಿಗಳಾದ ಪ್ರೊ. ವಿಷ್ಣುಕಾಂತ ಎಸ್. ಚಟಪಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಪ್ರಕಟಿತ ದಿನಾಂಕ: 31/07/2020
 • “ಯೋಗಕ್ಷೆಮ ಯೋಗಕೇಂದ್ರ” ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 23-07-2020 ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತು

ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ

31
Jan
ಡೌನ್‌ಲೋಡ್: ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್-2024
31
Jan
2024 ನೇ  ಸಾಲಿನ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದ ಪದವಿ ಪ್ರದಾನಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ( ಶುಲ್ಕ ವಿವರಗಳು)
29
Jan

2023-24 ನೇ ಸಾಲಿನ  ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ (ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮತ್ತು ರಿಪೀಟರ್ಸ್) ಫಲಿತಾಂಶ ಮತ್ತು ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಅಧಿಸೂಚನೆ

23
Sep
2023ನೇ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಿ. ಏಸ್ಸಿ (ಜಿ.ಐ.ಎಸ್ & ಸಿ.ಎಸ್ ) 2ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್, ಬಿ. ಏಸ್ಸಿ (ಎ. ಬಿ. & ಎಫ್.ಫಿ ) 2ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್,ಬಿ. ಏಸ್ಸಿ (ಪಿ.ಎಚ್ & ಎಸ್ .ಡಬ್ಲ್ಯೂ ) 2ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್,ಬಿ. ಏಸ್ಸಿ (ಎ. ಬಿ. & ಎಫ್.ಫಿ ) 4ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ,ಬಿ. ಏಸ್ಸಿ (ಜಿ.ಐ.ಎಸ್ & ಸಿ.ಎಸ್ ) 4ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಫಲಿತಾಂಶ

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

1
Mar
ಕ.ರಾ. ಗ್ರಾ. ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಾಲ್ಕನೇ ಘಟಕಕೋತ್ಸವದ ಅವ್ಹಾನ ಪತ್ರಿಕೆ Read More
20
Feb
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ "ಅರಿವು ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ನಿರ್ವಹಣೆ” ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ Read More
12
Feb
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ "ಅರಿವು ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ನಿರ್ವಹಣೆ” ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ Read More
3
Feb
ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ "ಅರಿವು ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ನಿರ್ವಹಣೆ” ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ Read More


Follow us on