English
ಪತ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ

 • ಕ.ರಾ. ಗ್ರಾ. ಮತ್ತು ಪಂ. ರಾಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ “3 ನೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ” ಕುರಿತು ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ
 • ಕ.ರಾ. ಗ್ರಾ. ಮತ್ತು ಪಂ. ರಾಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು 01ನೇ ಮಾರ್ಚ್ 2023 ರಿಂದ 3ನೇ ಮಾರ್ಚ್ 2023 ರವರೆಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ “ಸ್ವರಾಜ್ – ಆಡಳಿತದ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾದರಿಗಳು” ಕುರಿತು ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ
 • ಕ. ರಾ. ಗ್ರಾ . ಪಂ. ರಾ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ “ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ”ಕುರಿತು ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿ ದೆ
 • “ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಉತ್ಸವ 2023” ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಕುರಿತು ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ
 • ಕ.ರಾ.ಗ್ರಾ. ಮತ್ತು ಪo.ರಾಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ “ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ” ಕುರಿತು ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ
 • ಕ.ರಾ.ಗ್ರಾ. ಮತ್ತು ಪo.ರಾಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ "ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ (ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರ 126 ನೇ ಜನ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ)" ಕುರಿತು ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ
 • ಕ. ರಾ. ಗ್ರಾ . ಪಂ. ರಾ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ “21-02-2023 ರಿಂದ 29-02-2023 ರವರೆಗೆ ನಡೆದ ಸ್ವಗ್ರಾಮ ಪ್ರೇರಣಾ ಶಿಬಿರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ”ಕುರಿತು ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ.
 • ಕ.ರಾ.ಗ್ರಾ. ಮತ್ತು ಪo.ರಾಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ "ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ (ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರ 125 ನೇ ಜನ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ)" ಕುರಿತು ದಿನಾಂಕ:02.02.2022 ರಂದು ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ಕ.ರಾ.ಗ್ರಾ. ಮತ್ತು ಪo.ರಾಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಆಚರಣೆಯ ಕುರಿತು ದಿನಾಂಕ: 27.01.2022 ರಂದು ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ಕ.ರಾ.ಗ್ರಾ. ಮತ್ತು ಪo.ರಾಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಪೂಜೆ ಕುರಿತು ದಿನಾಂಕ: 21.01.2022 ರಂದು ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ದಿನಾಂಕ: 24.12.2021 ರಂದು ಕ.ರಾ.ಗ್ರಾ.ಪo.ರಾ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ “ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೈತರ ದಿನ”ದ ಆಚರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ/ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ದಿನಾಂಕ: 21.10.2021 ರಂದು ಕ.ರಾ.ಗ್ರಾ.ಪo.ರಾ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ "ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ" ಜಯಂತಿಯ ಆಚರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ಕೆ.ಎಸ್‌.ಆರ್‌.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಗದಗದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ, ಬಾಲಕರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಭವನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕುರಿತು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ವಿವಿಧ ದೈನಂದಿನ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. 10.10.2021
 • ಕೆ.ಎಸ್‌.ಆರ್‌.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಗದಗದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ, ಬಾಲಕರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಭವನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕುರಿತು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ವಿವಿಧ ದೈನಂದಿನ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
     09.10.2021
 • ಕ.ರಾ.ಗ್ರಾ.ಮತ್ತು ಪಂ. ರಾಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವತಿಯಿಂದ" ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕುರಿತು ಅರಿವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ" ದ ಸುದ್ದಿವಿವಿಧ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ ದಿನಾಂಕ:08/10/2021
 • ದಿನಾಂಕ 16.09.2021 ರಂದು ಜೆ.ಎನ್ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ “ಕಲಾ ಗ್ಯಾಲರಿ” ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲಪತಿಗಳಾದ ಪ್ರೊ. ವಿಷ್ಣುಕಾಂತ ಎಸ್. ಚಟಪಲ್ಲಿಯವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ಕೆ.ಎಸ್‌.ಆರ್‌.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ "ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ" ಕುರಿತಾದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ಕೆ.ಎಸ್‌.ಆರ್‌.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ "ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ" ಕುರಿತಾದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ಕೆ.ಎಸ್‌.ಆರ್‌.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ -2020 ರ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಕುರಿತು ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 30.08.2021 ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 27-08-2021 ರಂದು ಪ್ರಕಟವಾದ ಕ.ರಾ.ಗ್ರಾ.ಮತ್ತು ಪಂ. ರಾಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ಕುರಿತು
 • ಕನ್ನಡಪ್ರಭ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 27-08-2021 ರಂದು ಪ್ರಕಟಿತವಾದ ಕ.ರಾ.ಗ್ರಾ.ಮತ್ತು ಪಂ. ರಾಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಡಾ. ಶಾಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ 2020 ರ ಲೇಖನ
 • ದಿನಾಂಕ: 18.08.2021 ರಂದು ಕ.ರಾ.ಗ್ರಾ.ಪo.ರಾ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಯೋ ಡೀಸೆಲ್‌ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ದಿನಾಂಕ: 11.08.2021 ರಂದು ಕ.ರಾ.ಗ್ರಾ.ಪo.ರಾ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ಆಚರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ದಿನಾಂಕ: 10.08.2021 ರಂದು ಕ.ರಾ.ಗ್ರಾ.ಪo.ರಾ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ “ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ” ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ದಿನಾಂಕ: 26.07.2021 ರಂದು ಕ.ರಾ.ಗ್ರಾ.ಪo.ರಾ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸುಗಳ ಪ್ರಾರಂಭದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ದೈನಂದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ದಿನಾಂಕ: 26.07.2021 ರಂದು ಕ.ರಾ.ಗ್ರಾ.ಪo.ರಾ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸುಗಳ ಪ್ರಾರಂಭದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ದೈನಂದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ದಿನಾಂಕ: 15.07.2021 ರಂದು ಕ.ರಾ.ಗ್ರಾ.ಪo.ರಾ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ -2020 ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ದೈನಂದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ದಿನಾಂಕ: 08.07.2021 ರಂದು ಕ.ರಾ.ಗ್ರಾ.ಪo.ರಾ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ -2020ರ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ದೈನಂದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ದಿನಾಂಕ: 06.07.2021 ರಂದು ಕ.ರಾ.ಗ್ರಾ.ಪo.ರಾ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಬರಮತಿ ಆಶ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ದಿನಾಂಕ: 06.07.2021 ರಂದು ಕ.ರಾ.ಗ್ರಾ.ಪo.ರಾ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಬರಮತಿ ಆಶ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ದೈನಂದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ದಿನಾಂಕ: 05.07.2021 ರಂದು ಕ.ರಾ.ಗ್ರಾ.ಪo.ರಾ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ “ಯೋಗ ಕ್ಷೇಮ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರ” ದ ಮೊದಲ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ದೈನಂದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ದಿನಾಂಕ: 04.07.2021 ರಂದು ಕ.ರಾ.ಗ್ರಾ.ಪo.ರಾ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ “ಯೋಗ ಕ್ಷೇಮ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರ” ದ ಮೊದಲ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ದೈನಂದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ದಿನಾಂಕ: 02.07.2021 ರಂದು ಕ.ರಾ.ಗ್ರಾ.ಪo.ರಾ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ "ಕೋವಿಡ್=19 ಲಸಿಕೆ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ”ದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ದೈನಂದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ದಿನಾಂಕ: 01.07.2021 ರಂದು ಕ.ರಾ.ಗ್ರಾ.ಪo.ರಾ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ "ಕೋವಿಡ್=19 ಲಸಿಕೆ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ”ದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕನ್ನಡ ದೈನಂದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ದಿನಾಂಕ: 26.06.2021 ರಂದು ಕ.ರಾ.ಗ್ರಾ.ಪo.ರಾ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಗೋವು ಆಧಾರಿತ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ" ಕುರಿತು ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ದೈನಂದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ದಿನಾಂಕ: 25.06.2021 ರಂದು ಕ.ರಾ.ಗ್ರಾ.ಪo.ರಾ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ "7ನೇ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ" ಹಾಗೂ "ದೇಸಿ ಗೋಶಾಲೆ" ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸಮಾರಂಭ ಕುರಿತು ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ದೈನಂದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ದಿನಾಂಕ: 24.06.2021 ರಂದು ಕ.ರಾ.ಗ್ರಾ.ಪo.ರಾ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ "ದೇಸಿ ಗೋಶಾಲೆ" ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸಮಾರಂಭ ಕುರಿತು ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ದೈನಂದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ದಿನಾಂಕ: 22.06.2021 ರಂದು ಕ.ರಾ.ಗ್ರಾ.ಪo.ರಾ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ "7ನೇ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ" ಕುರಿತು ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ದೈನಂದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ದಿನಾಂಕ: 22.06.2021 ರಂದು ಕ.ರಾ.ಗ್ರಾ.ಪo.ರಾ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ "COVID-19 ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ" ಕುರಿತು ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ದೈನಂದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ದಿನಾಂಕ: 10.06.2021 ರಂದು ಕ.ರಾ.ಗ್ರಾ.ಪo.ರಾ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಡಾ.ಗುರರಾಜ್ ಕರ್ಜಗಿ ಅವರಿಂದ "ಪ್ರೇರಣೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ" ಕುರಿತಾದ ವೆಬ್ನಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ದೈನಂದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ದಿನಾಂಕ: 08.06.2021 ರಂದು ಕ.ರಾ.ಗ್ರಾ.ಪo.ರಾ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ "ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ" ಕುರಿತು ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ದೈನಂದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. 
 • ದಿನಾಂಕ: 07.06.2021 ರಂದು ಕ.ರಾ.ಗ್ರಾ.ಪo.ರಾ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ "ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ" ಕುರಿತು ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ದೈನಂದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.     
 • "ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ" ಕುರಿತು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುದ್ದಿ ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ ದಿನಾಂಕ:05.06.2021
 • ದಿನಾಂಕ: 21.05.2021 ರಂದು ಕ.ರಾ.ಗ್ರಾ.ಪo.ರಾ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ "ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ಯೋಗ" ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ದೈನಂದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ಕ.ರಾ.ಗ್ರಾ.ಪo.ರಾ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ನೆರವು ಕೋವಿಡ್ ಸಹಾವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರೊ. ಎಸ್. ವಿ. ಸಂಕನೂರು, ಎಂ.ಎಲ್.ಸಿ. ಇವರ ಭೇಟಿ
 • ದಿನಾಂಕ: 16.04.2021 ರಂದು ಕ.ರಾ.ಗ್ರಾ.ಪo.ರಾ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆಯ ಕುರಿತು ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ದೈನಂದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ದಿನಾಂಕ: 15.04.2021 ರಂದು ಕ.ರಾ.ಗ್ರಾ.ಪo.ರಾ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ "ನೆರವು ಕೋವಿಡ್ ವಾರ್ ರೂಮ್” ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ದೈನಂದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಮೇವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುದ್ದಿ (ದಿನ 2) ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 02/05/2021 ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ
 • ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಮೇವಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 02/05/2021 ರಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ
 • ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ “ನೆರವು”ಕೋವಿಡ್ -19 ಸಹಾಯವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 30/04/2021 ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ
 • ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಥಮ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 24.04.2021 ರಂದು ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ
 • ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ “ಮನೋ ಚೇತನಾ” ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 23.04.2021 ರಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ
 • “ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ” ಕುರಿತು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ್ ನಾಡಿಗರ್ ಅವರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 19/04/2021 ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಥಮ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ
 • ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಥಮ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ದಿನಾಂಕ 11.04.2021 ರಂದು ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ
 • ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಥಮ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 06.04.2021 ರಂದು ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ.
 • ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಬರಮತಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್ ರಾಮ್ ಅವರ 114 ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 06.04.2021 ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ
 • ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ “ಏಪ್ರಿಲ್ ಕೂಲ್”ನ ಪ್ರಥಮ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 04.04.2021 ರಂದು ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ
 • ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಥಮ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದ ಡ್ರೆಸ್ಕೋಡ್ (ಖಾಧಿ) ಕುರಿತು ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ
 • ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ “ಏಪ್ರಿಲ್ ಕೂಲ್ ಡೇ” ಆಚರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ
 • ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಥಮ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ
 • ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟ ವಿಕಾಸದ ಮ್ಯಾಗ್ಜಿನ್ನಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 25/03/2021 ರಂದು ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ.
 • ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಥಮ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಕಟಿತ ದಿನಾಂಕ: 25/03/2021
 • ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್. ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎನ್.ಜಿ.ಒ. ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ (ವಿಭಾ-ವಾಣಿ) ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು.
 • ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹೊಸ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಅರಣ್ಯ ದಿನ, ಜಲ ದಿನ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ, ನೆರಳು ಮನೆ ಮತ್ತು ಹಸಿರುಮನೆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ
 • ಪ್ರಥಮ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 23/03/2021 ರಂದು ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು.
 • ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ.
 • ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿಗಳು ಕೊರೋನ ಲಸಿಕೆಯ ಮೊದಲ ಡೋಸನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 13/03/2021 ರಂದು ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು.
 • ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನೂತನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಬರಮತಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ "ಶಿವ ಸತ್ಸಂಗ" ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 11/03/2021 ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ
 • ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಉದಯವಾಣಿ ಕನ್ನಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ : 07.03.2021 ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎನ್.ಇ.ಪಿ. -2020 ನ ಸಂವಾದ ಅಧಿವೇಶನ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ
 • ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿನ ಮಾಡ್ರನ್ ನರ್ಸರಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕನ್ನಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 26/02/2021 ರಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ
 • ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ "ಗಾಂಧಿ ಚಿಂತನ ಮಂಥನ" ಮತ್ತು "ದೇಶಿ ಮಳಿಗೆ” ಉದ್ಘಾಟನಾಸಮಾರಂಭದ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 12.02.2021 ರಂದು ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು.
 • ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ "ಗಾಂಧಿ ಚಿಂತನ ಮಂಥನ" ಮತ್ತು "ಸತ್ತಂಗ” ಉದ್ಘಾಟನಾಸಮಾರಂಭದ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 11.02.2021 ರಂದು ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು.
 • " ರೈತರ ಆದಾಯ ದ್ವಿಗುಣ" ಸಂವಾದ ಅಧಿವೇಶನದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ
 • ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಲೈವ್ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ಕನ್ನಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 02/02/2021 ರಂದು ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು.
 • ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಕಟಣೆ
 • ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಗಣರಾಜೋತ್ಸವದ ಆಚರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು.
 • ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ವಾರ್ಷಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು
 • ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕನ್ನಡ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 11-01-2020 ರಂದು ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು.
 • ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಸುದ್ದಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು
 • ಪತ್ರಿಕಾ ಜಾಹಿರಾತು “ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಲಹೆಗಾರ ಸ್ಥಾನದ ಭರ್ತಿ”
 • ಗಾಂಧಿ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಡಾ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಬಸಪ್ಪ ಭೋವಿಯವರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹೊಸ ಆವರಣದ ಸಬರಮತಿ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. "ಸ್ಟೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್" ಕನ್ನಡ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತು.
 • ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕಾಸ ಮಾಸಿಕ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ – 2020 ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಬರಮತಿ ಆಶ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ಧಿ ಪ್ರಕಟಣೆ
 • ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹೊಸ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಓರಿಯಂಟೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ
 • ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹೊಸ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಾರವಜನಿಕರ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ
 • ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಸಿವಲ್), ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್) ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು/ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭರ್ತಿ
 • ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹೊಸ ಆವರಣದಲ್ಲಿ "ಸಬರಮತಿ ಆಶ್ರಮ" ದ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 10.11.2020 ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • "ಮ್ಯಾನೆಜ್ ಆಫ್ ಪಾಂಡೆಮಿಕ್ಸ್", "ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಕಿ ಜಯಂತಿ” ಮತ್ತು “ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತಾ ದಿವಸ್” ನ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 02.11.2020 ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ವಿಶ್ವ ಆಹಾರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಕನ್ನಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 20.10.2020 ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಾವಯವ ಬೇಸಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 04-10-2020 ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಮತ್ತು ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿಜಿ ಅವರ ಜಯಂತಿಯ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು “ನವೋದಯ” ಕನ್ನಡ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 04-10-2020 ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • 2020-21 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ಣಕಾಲಿಕ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಹಾಯಕ ಸ್ಥಾನಗಳ ಭರ್ತಿ
 • “ಯೋಗಕ್ಷೆಮ ಯೋಗಕೇಂದ್ರ” 2 ನೇ ಬ್ಯಾಚ್ನ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 14-09-2020 ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತು.
 • ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆಯ “ಚಿಂತನ ಮಂಥನವನ್ನು” ದಿನಾಂಕ: 12-09-2020 ರಂದು “ಉದಯವಾಣಿ” ಕನ್ನಡ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತು
 • "ಫಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ರೀಡಂ ಜಾತ”ವನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 13-09-2020 ರಂದು ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತು
 • ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆಯ “ಚಿಂತನ ಮಂಥನವನ್ನು” ದಿನಾಂಕ: 12-09-2020 ರಂದು “ಉದಯವಾಣಿ” ಕನ್ನಡ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತು.
 • ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 2020 ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ “ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕಾಸ” ಮಾಸಿಕ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತು.
 • "ಪ್ರವೇಶ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2020-21" ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು “ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯ” ಹಾಗೂ “ನವೋದಯ” ಕನ್ನಡ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 07-08-2020 ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತು
 • ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಗದಗದ ಜಾಹೀರಾತು ಆಗಸ್ಟ್ 2020 ರಂದು “ಔಟ್ಲುಕ್” ಮ್ಯಾಗಜೀನ್ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ
 • ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ "ಪ್ರವೇಶ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2020-21" ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು “ಡೆಕಾನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್” ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 06-08-2020
 • "ಪ್ರವೇಶ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2020-21" ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು “ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ” ಕನ್ನಡ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 05-08-2020 ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತು
 • ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಚಿವರು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಹ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳಾದ, ಶ್ರೀ ಕೆ. ಎಸ್. ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಅವರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಪ್ರಕಟಿತ ದಿನಾಂಕ: 31/07/2020
 • ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲಪತಿಗಳಾದ ಪ್ರೊ. ವಿಷ್ಣುಕಾಂತ ಎಸ್. ಚಟಪಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಪ್ರಕಟಿತ ದಿನಾಂಕ: 31/07/2020
 • “ಯೋಗಕ್ಷೆಮ ಯೋಗಕೇಂದ್ರ” ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 23-07-2020 ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತು

ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ

31
Jan
ಡೌನ್‌ಲೋಡ್: ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್-2024
31
Jan
2024 ನೇ  ಸಾಲಿನ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದ ಪದವಿ ಪ್ರದಾನಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ( ಶುಲ್ಕ ವಿವರಗಳು)
29
Jan

2023-24 ನೇ ಸಾಲಿನ  ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ (ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮತ್ತು ರಿಪೀಟರ್ಸ್) ಫಲಿತಾಂಶ ಮತ್ತು ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಅಧಿಸೂಚನೆ

23
Sep
2023ನೇ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಿ. ಏಸ್ಸಿ (ಜಿ.ಐ.ಎಸ್ & ಸಿ.ಎಸ್ ) 2ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್, ಬಿ. ಏಸ್ಸಿ (ಎ. ಬಿ. & ಎಫ್.ಫಿ ) 2ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್,ಬಿ. ಏಸ್ಸಿ (ಪಿ.ಎಚ್ & ಎಸ್ .ಡಬ್ಲ್ಯೂ ) 2ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್,ಬಿ. ಏಸ್ಸಿ (ಎ. ಬಿ. & ಎಫ್.ಫಿ ) 4ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ,ಬಿ. ಏಸ್ಸಿ (ಜಿ.ಐ.ಎಸ್ & ಸಿ.ಎಸ್ ) 4ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಫಲಿತಾಂಶ

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

21
Jun
10ನೇ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರೆಣೆ-2024 Read More
15
Jun
10ನೇ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರೆಣೆ-2024 Read More
10
Jun
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ "ಅರಿವು ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ನಿರ್ವಹಣೆ” ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ Read More
5
Jun
ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ-2024 Read More


Follow us on